Monthly Archives: november 2013

Odstránenie graffiti z plochy ošetrenej antigraffiti Prievidza

Odstránenie graffiti z plochy ošetrenej antigraffiti Prievidza
Odstránenie grafity Prievidza – pri tejto zákazke sme odstraňovali graffiti z objektu v Prievidzi, ktorý už bol v minulosti ošetrený pomocou antigraffity ochrany. Zákazka bola uskutočnená dňa 18. júla 2013. Prácu sme realizovali prostredníctvom štyroch zamestnancov našej upratovacej spoločnosti a trvala celkovo 8 hodín. K úspešnému odstráneniu grafity Prievidza sme použili špecializovaný prípravok na […]

By |november 13th, 2013|odstránenie graffiti Prievidza|0 Comments

Antigraffiti náter – Antigraffiti systém Prievidza

Antigraffiti náter – Antigraffiti systém Prievidza
Zákazka, Antigraffitový náter – ochrana proti grafiti Prievidza – jednalo sa o nanesenie antigraffitového náteru v Prievidzi na povrch budovy vo vlastníctve zákazníka. Akciu vykonávali piati naši zamestnanci v dňoch 2. až 6. augusta 2013. Povrch, na ktorý sme naniesli antigrafitovú ochranu, bo v celkovom rozmere 760 m2. Na realizáciu sme spotrebovali […]

By |november 12th, 2013|antigraffitový náter|0 Comments

Antigraffitový náter– Prievidza

Antigraffitový náter– Prievidza

Zákazka, pri ktorej sme nanášali antigraffitový náter na budovu Prievidza, bola realizovaná 12. júla. Akciu zabezpečovali naši traja naši zamestnanci a celková práca bola v rozsahu 18 hodín. Náter sme nanášali na klasickú hladkú omietku.

Na natretie budovy antigraffitovým nástrekom Prievidza o ploche 175m2 sme použili tri 10 litrové nádoby antigraffitového náteru. Náter […]

By |november 12th, 2013|antigraffitový náter|0 Comments

Odstránenie graffiti Prievidza

Odstránenie graffiti Prievidza

Firma A SERVIS LIPKA doporučuje nechať si povrch vašej budovy ošetriť antigraffiti ochranou Prievidza, pokiaľ chcete predísť škodám spôsobenými grafity (tagy), ktoré môžu byť nenapraviteľné. Naša firma má veľkú radu zákazníkov, ktorí využili a využívajú služieb našej firmy pre odstránenie graffiti Prievidza. Tým, ktorý si nechali naniesť na ich fasádu, omietku a iné povrchy antigrafitti […]

By |november 12th, 2013|odstránenie graffiti Prievidza|0 Comments