odstránenie graffiti Prievidza

Anti-graffitový náter – Prievidza

Anti-graffitový náter – Prievidza

Pri tejto zákazke sme nanášali antigraffitový náter na obytný blok v Prievidzi. Tento náter slúži ako 100% ochrana pred graffitmi. Jeho hlavnou funkciou je to, že sa nám vždy podarí graffiti v Prievidzi odstrániť bezo zbytku a na povrchu nezostane žiadny zbytkový tieň. Zákazka bola realizovaná 8. augusta 2013 a práca, […]

Odstránenie graffiti Prievidza

Odstránenie graffiti Prievidza
Na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka poskytuje svojím zákazníkom naša firma A SERVIS LIPKA službu odstraňovanie grafiti. V spojitosti s odstraňovanie grafitu v SR bol zaznamenaný rozmach práce v regióne Prievidza, nakoľko je výskyt graffitov dnes veľmi častý. Problémom pri odstraňovaní graffitov je fakt, že väčšina graffitov sa dá odstrániť […]

Odstránenie graffiti Prievidza

Odstránenie graffiti Prievidza
Na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka naša firma A SERVIS LIPKA realizuje svoje služby, medzi ktoré patrí aj odstraňovaním graffiti. V súčasnej dobe, keď je výskyt graffitov veľmi častý, tvorí odstraňovanie grafitu v regióne Prievidza neodmysliteľnú časť našej práce. Mnoho typov graffitov sa veľmi zložito odstraňuje. Pri niektorých […]

Odstránenie graffiti Prievidza

Odstránenie graffiti Prievidza
Naša firma A SERVIS LIPKA poskytuje rôznorodé služby na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. Odstraňovanie grafitov Prievidza je jednou z oblastí, v ktorej realizujeme svoje služby. Grafity sa v regióne Prievidza vyskytujú pomerne často a preto je odstránenie grafitov neodmysliteľnou zložku našej práce. Pri svojej činnosti sa stretneme […]