odstránenie graffiti Prievidza

Odstránenie graffiti Prievidza

Odstránenie graffiti Prievidza
Ak odstraňujeme graffiti (tagy) Prievidza z povrchov, na ktoré ešte nebol nanesený antigraffiti náter je nutné dopredu zákazníka upozorniť, že výsledok našej práce nebude 100% odstránenie graffiti a graffiti Prievidza budú odstránené iba čiastočne. Povrch z ktorého je nutné graffiti Prievidza odstrániť býva aj hladký a málo štruktúrovaný. Taký povrch býva nebezpečný […]

Odstránenie graffiti Prievidza

Odstránenie graffiti Prievidza

Naša upratovacia spoločnosť A SERVIS LIPKA odporúča pri úplnom odstránení graffiti Prievidza ako najlepšie riešenie antigraffiti ochranu Prievidza. Vďaka vlastnostiam antigraffiti ochrany v Prievidza, ktorá má podobu nástreku alebo náteru, je možné zaručiť, že graffiti už nepreniknú priamo na fasádu budovy a tým bude ich odstránenie jednoduchšie a dokonalejšie. Antigraffiti náter Prievidza vyzerá ako vrstva pololesklého […]