Odstránenie grafitov a čistenie fasád

Odstránenie grafitov od 15,00 €/m²
Čistenie fasád od 3,00 €/m²
Antigrafitový náter od 4,00 €/m²
Nátery fasádnou farbou od 7,00 €/m²