Čistenie a odstraňovanie graffiti Bratislava

Zákazka s názvom Odstránenie graffiti Bratislava – likvidácia, čistenie graffiti Bratislava . Práce na odstránení grafiti v Bratislave sme uskutočnili 5. septembra 2013. Traja zamestnanci našej spoločnosti realizovali odstránenie graffiti v počas 7 hodín. Pri zákazke sa spotrebovalo 26 kusov odstraňovača grafitov, ktorý je na tento účel nami používaný. Pri tejto akcii sme pre nášho zákazníka zrealizovali odstránenie graffiti Bratislava z fasády bytového domu. Okrem toho sme odstraňovali grafity aj zo štítu domu a dvoch dverí zadného vchodu. Postup využívame nasledovný. Na graffiti sme nanesieme špecializovanú chémiu, ktorú na odstránenie grafitov používame a necháme ju určitý čas pôsobiť. Potom ju spoločne s farbou graffiti odstránime z povrchu iba za pomoci vysokotlakového zariadenia a vody. Výsledok našej práce bol 100%, ale na starej fasády zostali vyčistené mapy od vysokotlakového zariadenia. Zákazník bol aj napriek tejto skutočnosti s našou prácou veľmi spokojný. Najjednoduchší spôsob ako predísť problémom, ktoré sú spojené s odstraňovaním grafitov sa dá za pomoci antigraffitovej ochrany, ktorú ponúkame v podobe antigraffiti náteru alebo nástreku Bratislava. Vďaka tejto ochrannej vrstve dokážeme odstrániť aj najmenší graffit. A pôjde odstrániť 100% bez akýchkoľvek komplikácii. Následne nebude potrebné riešiť opravu maľby a iné úpravy fasády. Ďalšou veľkou výhodou antigraffitovej ochrany je, že funguje ako ochrana fasády pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, dá sa jednoducho očistiť od rôznych nečistôt a neprepustí žiadnu vlhkosť do vnútra fasády.

Pre viac informácii kliknite SEM.