Ochrana proti grafitom v podobe antigrafitového náteru

/ANTIGRAFITTOVÁ OCHRANA PRIEVIDZA – AGO / Nanesenie antigraffitového náteru Prievidza. Od 8. do 10. novembra 2013 sme realizovali zákazku, pri ktorej sme vykonávali opravu fasádnej omietky a následne nanášali antigraffitovú ochranu. Prácu uskutočnili traja zamestnanci našej upratovacej firmy, ktorý pri nej strávili celkovo 33 hodín. Pri nanášaní tejto antigraffitovej ochrany a oprave omietky sme pracovali s plochou o rozmere cca 265m2.

Antigraffitovú ochranu Prievidza zaisťujeme našim zákazníkom v podobe antigraffitového nástreku či náteru. Najprv bolo nutné oblepiť plochu do výšky, ktorá bola dopredu dohodnutá a do ktorej budeme antigraffitovú ochranu nanášať až potom sa mohlo pokračovať v realizácii zákazky. Pri nanášaní antigraffitového náteru v Prievidzi sme použili 30l antigraffitovej ochrany. Táto ochrana je jediný možný spôsob ako eliminovať problémy pri odstraňovaní graffitov a predísť tak neopraviteľným škodám povrchu omietok, fasád a podobne. Pri práci sme sa nestretli s väčšími problémami, všetko sa podarilo podľa plánov a so 100% úspešnosťou. Menšie problémy nám robilo len chladné počasie, kvôli ktorému antigraffitový náter pomalšie schol. Akciu môžeme hodnotiť veľmi pozitívne aj keď jej celková doba sa mierne predĺžila z dôvodu už spomínaného nepriaznivého počasia. Zákazník však aj po menšom predĺžení doby realizácie bol s našim konečným výsledkom veľmi spokojný.

Ďalej vo Vašej oblasti vieme vykonať: výškové práce, postavebné práce, odstraňovanie grafitov, čistenie fasád, antigrafitová ochrana, umývanie okien a výkladov, strojové čistenie kobercov, tepovanie kobercov, fluatácia podláh atď.

Viac informácií nájdete TU