Odstránenie a čistenie graffiti Prievidza

Odstraňovanie graffiti Prievidza – Jednalo sa o zákazku, pri ktorej sme v Prievidzi odstraňovali grafity, očisťovali spodný sokel, zaisťovali namaľovanie soklu fasádnou farbou a naniesli antigrafitovú ochranu. Na akcii sa zúčastnili celkom traja naši zamestnanci. Práca bola naplánovaná do štyroch dní. Na odstránenie graffiti Prievidza sme spotrebovali 18 kusov chémie, ktorú na odstraňovanie graffiti používame a 0,2 l chémie na očistenie sokla.

Realizáciu zákazky sme začali v Prievidzi odstraňovaním graffiti. Na grafity sme najskôr naniesli chémiu na odstraňovanie grafitov a následne sme ju aj s grafitovou farbou zmyli s použitím vody a vysokotlakového zariadenia. Podobný spôsob sme zvolili aj na očistenie spodného sokla, na ktorý sme naniesli čistiacu chémiu. Následne sme ju umyli za použitia vysokotlakového zariadenia a vody.

Ostatné dni sme realizovali maľovanie sokla farbou v odtieni fasády. Počasie nebolo veľmi priaznivé a tak sme nanesenie antigraffitovej ochrany museli odložiť až na druhý deň. Ak ošetrujeme hladký povrch nanášame antigraffitový náter spravidla v 3 vrstvách. Dôležité je spomenúť, že ak je fasáda pre nanesením AGO v zlom stave, antigraffitový náter tento stav dokonale zafixuje  Pokiaľ budú na fasáde napríklad fľaky, antigraffitový náter ich ešte viac zvýrazní. Z toho dôvodu je dôležité vykonať aj dôkladné očistenie povrchu pred nanesením antigraffitovej ochrany. Ak nanášame AGO na viac savé alebo pórovité povrchy sme nútení naniesť oveľa viac vrstiev. V tomto prípade sa počet vrstiev antigraffitového náteru pohybuje v rozmedzí 6 až 12 vrstiev. Povrchy z veľmi silne štruktúrovaných materiálov sa ošetrujú pomocou antigraffitovej ochrany najhoršie. Ide o povrchy z umelých kameňov, obkladov, atď.  Tu doporučujeme naniesť minimálne 9 vrstiev antigraffitového náteru.

Zákazník nemal žiadne výhrady a bol s konečným výsledkom našej odvedenej práce veľmi spokojný.

Pre viac informácii kliknite SEM.