Odstránenie graffiti Prievidza

Ak odstraňujeme graffiti (tagy) Prievidza z povrchov, na ktoré ešte nebol nanesený antigraffiti náter je nutné dopredu zákazníka upozorniť, že výsledok našej práce nebude 100% odstránenie graffiti a graffiti Prievidza budú odstránené iba čiastočne. Povrch z ktorého je nutné graffiti Prievidza odstrániť býva aj hladký a málo štruktúrovaný. Taký povrch býva nebezpečný v tom, že v prípade odstraňovania graffiti môže dôjsť k poškodeniu farby fasády, nakoľko prostriedok, ktorý používame na odstraňovanie takéhoto druhu znečistenia nevie rozoznať či ide o graffiti alebo o samotnú fasádu. Na odstraňovanie graffiti z povrchov budov, ktoré nie sú ošetrené používame nasledovný spôsob. V prvom rade sa snažíme zoslabiť graffiti na čo najvyššiu možnú mieru a následne fasádu natrieme farbou. Farbu, ktorú používame na natieranie fasády môžeme získať dvoma spôsobmi. Buď použijeme farbu, ktorú má k dispozícii zákazník a ktorá mu ostala od posledného maľovania budovy alebo necháme namiešať farbu v špecializovanej predajni. Namiešať presný odtieň ako je zostávajúca farba fasády je takmer nemožné. Aj keď sa pri natieraní budovy použije farba, ktorú má k dispozícii zákazník, nie je odtieň týchto farieb rovnaký. Na farbu totižto pôsobia poveternostné vplyvy, ktoré menia jej farebný odtieň. Z toho dôvodu bude odtieň farby, ktorá bude nanovo nanesená iný a tým aj povrch antigraffiti náteru Prievidza. Pololesklý antigraffiti náter Prievidza sa chová podobne ako lak. AGN/antigrafitový náter fasády Prievidza/ aplikovaný na budove je zďaleka viditeľný a už zdiaľky odrádza tzv. pouličných umelcov, aby ju znehodnocovali vytváraním ďalších grafitti v Prievidza.

Pre viac informácii kliknite SEM.