Odstránenie graffiti Prievidza

Naša firma A SERVIS LIPKA pôsobí v oblasti odstraňovania graffiti už niekoľko rokov. Za ten čas sme získali množstvo skúseností, na základe ktorých odporúčame nechať si ošetriť povrch budovy antigraffiti ochranou Prievidza. Táto ochrana má špecifické vlastnosti, ktoré pomáhajú predchádzať škodám, ktoré môžu graffiti (tagy) spôsobiť. Tieto škody sa už takmer nikdy nedajú odstrániť. Služby pre odstránenie graffiti Prievidza poskytujeme pre širokú klientelu. Používame kvalitný antigrafitti náter Prievidza na ošetrenie fasády, omietky alebo iného povrchu. Počas celej doby životnosti náteru zabezpečujeme pre klientov aj servis odstránenie graffiti Prievidza. Náter má životnosť 4 až 6 rokov. Zabezpečujeme aj tzv. monitoring, ktorý je určený pre zákazníkov, ktorí majú v správe viacero objektov. Realizujeme ho raz za 3 mesiace. Ak pravidelne servisujeme takéto objekty, sme schopní odstrániť graffiti (tagy) okamžite ako sa na budove objavia. Následne všetky skutočnosti zdokumentujeme, vypracujeme správu o našej činnosti a raz za kvartál (štvrťrok) zašleme faktúru. Ako príklad môžeme uviesť firmu, ktorá má v správe 50 budov. Vtedy náklady tejto firmy na pravidelný monitoring a odstraňovanie graffiti Prievidza neprekročia 400 EUR za jeden kvartál. Bez ohľadu na to, či je miesto z ktorého odstraňujeme graffiti chránené antigraffiti náterom Prievidza alebo nie, náš technik vykoná vždy obhliadku. Na základe zistení, ktoré získa z tejto obhliadky sa určí ďalší postup a vypracuje finančný návrh. Po obdržaní potvrdenej objednávky, môžeme realizovať ihneď zákazku.

Pre viac informácii kliknite SEM.