Odstránenie graffiti Prievidza

Naša firma A SERVIS LIPKA poskytuje rôznorodé služby na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. Odstraňovanie grafitov Prievidza je jednou z oblastí, v ktorej realizujeme svoje služby. Grafity sa v regióne Prievidza vyskytujú pomerne často a preto je odstránenie grafitov neodmysliteľnou zložku našej práce. Pri svojej činnosti sa stretneme s mnohými druhmi grafitov. Niektoré z nich nie je možné z objektu odstrániť vôbec a u niektorých je možné iba čiastočné odstránenie. Je dôležité zistiť, na akom podklade sú grafiti Prievidza namaľované a či je stene, fasáda alebo iné miesto ošetrené antigrafiti náterom Prievidza. Pri odstraňovaní grafity z plochy, ktorá nebola ošetrená antigraffiti náterom, môžeme garantovať iba 60 až 90% odstránenie grafitov. Z niektorých povrchov ako sú mramor, teraco, žula či prírodný kameň je odstraňovanie grafitov problematické, nakoľko sa farba dokáže dostať hlboko do štruktúry. Na povrchu môžu po odstránení grafity Prievidza zostať tzv. tiene, ktoré je ťažké odstrániť aj pri opakovaných pokusoch. Je možné riešenie a to objednať si služby inej odbornej firmy, napríklad kamenárov, ktorí dokážu mramor kryštalizovať. Pri odstraňovaní grafity Prievidza je možné, že príde aj k porušeniu farby fasády, ak je odstraňovanie realizované z neošetrených povrchov fasád a štrukturovaných omietok. Máme počas rokov praxe vypracovaný účinný postup odstraňovania graffity Prievidza. Graffit zoslabíme najskôr na čo najvyššiu možnú mieru a následne miesto, z ktorého boli odstránené natrieme fasádnou farbou. Ak by sme plochu iba natreli a grafiti z nej neodstránili, výsledok by nebol taký, aký si želáme. Po zaschnutí graffiti totižto farbou prestúpia a sú viditeľné ich pôvodné kontúry. Antigrafity ochrana Prievidza je vhodným riešením na predchádzanie takýmto problémom, ktoré sa môžu objaviť pri odstránení grafiti Prievidza. Ak je budova ošetrená touto antigrafiti náterom je odstránenie dokonalé a 100% zo všetkých povrchov. Ak nanesieme túto ochranu na plochu, pri odstraňovaní grafiti sa zabráni porušeniu samotnej fasády. Na nerovné štruktúrované pórovité povrchy nanášame 6 až 12 vrstiev, ale na hladké povrchy stačí naniesť 3 vrstvy antigrafity ochrany Prievidza. Ak bola na Vašej budove realizovaná anti-grafiti ochrana Prievidza, sme schopní do 14 dní na akomkoľvek mieste v Slovenskej a Českej republike ale i v Rakúsku odstrániť grafiti akomkoľvek rozsahu. Tam, kde máme nanesené antigraffitové ochrany a nátery Prievidza vykonávame totožný servis.

Pre viac informácii kliknite SEM.