Odstránenie graffiti Prievidza

Na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka naša firma A SERVIS LIPKA realizuje svoje služby, medzi ktoré patrí aj odstraňovaním graffiti. V súčasnej dobe, keď je výskyt graffitov veľmi častý, tvorí odstraňovanie grafitu v regióne Prievidza neodmysliteľnú časť našej práce. Mnoho typov graffitov sa veľmi zložito odstraňuje. Pri niektorých nie je odstránenie vôbec možné a pri niektorých je možné iba z časti. Vždy pri odstraňovaní graffiti Prievidza z povrchov, ktoré nie sú ošetrené antigrafiti náterom Prievidza, alebo nástrekom Prievidza dopredu upozorňujeme zákazníkov, že úspešnosť odstránenia grafitov Prievidza sa v takýchto prípadoch pohybuje v rozmedzí 60-90%. Pri povrchoch, ktoré sú vyhotovené z ušľachtilých materiálov (prevažne sa jedná o povrchy z mramoru, teraca, žuli a prírodného kameňa ) sa môže sprejová farba dostať hlboko do štruktúry, čím je sťažené ich dokonalé odstránenie. Ak odstraňujeme graffiti z fasád a štruktúrovaných omietok, ktoré neboli ošetrené pomocou antigraffiti náteru, musíme počítať s tým, že pri odstraňovaní sa poškodí aj farba fasády. Prvým krokom pri našej práci je graffity čo zoslabiť na čo najvyššiu možnú mieru a až následne na miesto nanesieme fasádnu farbu. Riešením problému s odstraňovaním grafitov je využitie antigraffiti ochrany. Po ošetrení fasády antigraffiti náterom vieme garantovať 100% ochrana pred graffiti. V prípade odstránenia grafiti nedochádza k ďalšiemu poškodeniu povrchu. Na hladké povrchy nanášame 3 vrstvy antigrafity náteru Prievidza, ale pokiaľ sa jedná o pórovité a štrukturované povrchy je nutné, aby vrstiev náteru bolo viac. Odporúčame 6 až 12 vrstiev antigraffiti ochrany. Ak sa na Vašej budove objavia graffiti, naša firma A SERVIS LIPKA zaistí odstránenie graffiti v akomkoľvek rozsahu do 14 dní, na akomkoľvek mieste v Českej a Slovenskej republike, ale i v Rakúsku. Na základe dlhoročných skúseností môžeme tvrdiť, že pokiaľ bývajú graffity včas a rýchlo odstránené, ich autori zistia, že diela nemajú trvalú platnosť a pokúsia sa hľadať iný objekt, na ktorom sa ich umelecké diela udržia dlhšie. Naša firma odstraňuje grafity v celom regióne Prievidza za 9,70 €/m2 – táto cena je približne na 70% ceny konkurencie. Antigrafitový náter a ochrana v Prievidza poskytujeme za bezkonkurenčne najnižšiu cenu od 2,5 až 3,5 €/m2 – táto cena je približne na 40% ceny konkurencie. Následný servis vykonávame prakticky zdarma. Odstránenie grafitu v Prievidza z našej AGN /antigrafitová ochrana/– je už iba za obyčajných 4-5 €/m2 – prídeme odstrániť aj 20 cm2 grafit a celkom zdarma dáme na odstraňované miesto novú AGN.

Pre viac informácii kliknite SEM.