Odstránenie graffiti Prievidza

Na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka poskytuje svojím zákazníkom naša firma A SERVIS LIPKA službu odstraňovanie grafiti. V spojitosti s odstraňovanie grafitu v SR bol zaznamenaný rozmach práce v regióne Prievidza, nakoľko je výskyt graffitov dnes veľmi častý. Problémom pri odstraňovaní graffitov je fakt, že väčšina graffitov sa dá odstrániť iba do určitej miery a niektoré nie je možné odstrániť vôbec. Pri odstránení grafity na plochách, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom Prievidza je úspešnosť odstránenia v rozmedzí 60-90%. Ak sú povrchy, na ktorých je graffit vytvorený, z ušľachtilých materiálov (mramor, žula, teraco, prírodný kameň), odstránenie sa komplikuje, nakoľko sa tu sprejová farba ľahko dostane hlboko do štruktúry. U fasád a štruktúrovaných povrchov, ktoré nie sú ošetrené pomocou antigraffiti ochrany Prievidza, dochádza pri snahe o odstránenie grafiti v Prievidzi taktiež k čiastočnému poškodeniu farby fasád. Pri odstraňovaní grafity Prievidza postupujeme nasledovne.Graffity sa zoslabíme na čo najväčšiu možnú mieru a potom na miesto nanesieme fasádnu farbu. Použitím antigraffiti ochrany možno predísť množstvu komplikácii, ktoré vznikajú pri snahe graffiti odstrániť. Anti-grafity nástrek Prievidza zaručí jednoduché a dokonalé odstránenie grafitou Prievidza zo všetkých plôch a povrchov. Použitie antigraffiti náteru je jedinou možnosťou, ak nechcete, aby pri odstraňovaní grafiti utrpel aj povrch fasády. Ide o 100% ochranu pred grafity. V prípade hladkých povrchov stačí naniesť 3 vrstvy anti-grafiti ochrany Prievidza, a u nerovných, štruktúrovaných a pórovitých povrchoch je potrebné naniesť až 6-12 vrstiev, aby prekrytie bolo dokonalé. Pokiaľ Vám naša firma vykonala antigrafity náter, alebo nástrek Prievidza, sme schopní na akomkoľvek mieste v Českej a Slovenskej republike, a v Rakúsku odstrániť graffiti, ktoré sa na vašej budove vyskytli do 14 dní v akomkoľvek rozsahu. Rýchlosť odstránenie graffity Prievidza z budovy je dôležitá z dôvodu, že pouliční umelci chcú, aby ich výtvory viditeľné čo najdlhšie. Akonáhle si uvedomia, že grafity sú rýchlo odstránené, pôjdu sa realizovať na iný objekt. Cena 9,7 €/m2 za ktorú naša firma odstraňuje grafity v regióne Prievidza je približne na úrovni 70% ceny konkurencie. Antigrafitový náter a ochrana Prievidza vám realizujeme za cenu 4-5 /m2 – čo je oproti cenám konkurencie jednoznačne najnižšia ponuka. Následný servis vykonávame takmer zdarma. Odstránenie grafitu Prievidza z našej AGN /antigraffitová ochrana/, ktorá bola nanesená na objekt – je už za obyčajných 4-5 €/m2 a prídeme odstrániť grafit aj veľkosti 20 cm2 a celkom zdarma nanesieme na odstraňované miesto novú AGN. Porovnajte prosím túto službu s konkurenciou.

Pre viac informácii kliknite SEM.