Odstránenie graffiti Prievidza

Naša upratovacia spoločnosť A SERVIS LIPKA odporúča pri úplnom odstránení graffiti Prievidza ako najlepšie riešenie antigraffiti ochranu Prievidza. Vďaka vlastnostiam antigraffiti ochrany v Prievidza, ktorá má podobu nástreku alebo náteru, je možné zaručiť, že graffiti už nepreniknú priamo na fasádu budovy a tým bude ich odstránenie jednoduchšie a dokonalejšie. Antigraffiti náter Prievidza vyzerá ako vrstva pololesklého laku a svojím vzhľadom odrádza tzv. pouličných umelcov od vytvárania ďalších graffitov v Prievidza, takže nedôjde k znečisteniu fasády budovy. Antigrafitti náter a nástrek Prievidza je výhodný v tom, že takto ošetrenú fasádu, je možné v prípade potreby umyť vodou, čím je údržba fasády značne zjednodušená. Vysokotlakové zariadenie, ktoré používame na umytie fasády nepoškodzuje povrch budovy. Nie je vhodné používať rotačnú trysku, z dôvodu, že by svojou silou mohla poškodiť ako fasádu budovy, tak aj antigraffiti nástrek Prievidza. Na miestach kde sa predtým vyskytovali lišaje, machy a iné sa ich výskyt, vďaka náteru už nezvykne viac opakovať. V prípade ich opätovného výskytu je veľmi jednoduché fasádu ošetrenú naším náterom umyť vodou, alebo použiť tlakový prístroj. Antigrafitti náter Prievidza má povrch, ktorý zabraňuje prenikaniu vody, takže sa dokáže zbaviť vlhkosti, ktorá je usadená v povrchu fasády. Cez vrstvu antigraffitti náter Prievidza je schopná preniknúť vlhkosť ako molekula vodnej pary, ktorá je už vo fasáde, čím sa fasáda vysušuje. Do vnútra fasády sa už molekula vody viac nedostane, pretože antigrafitový náter Prievidza sa správa ako ochranná vrstva a voda do fasády už viac neprenikne.

Pre viac informácii kliknite SEM.