Oprava fasády, maľby a antigraffitový náter Bratislava

Zákazka, pri ktorej sme upravovali fasádu a dlažbu a bol taktiež nanesený antigraffitový náter Bratislava, bola vykonaná dvoma zamestnancami našej firmy a to v dátume od 22. júla do 25. júla. Pri práci sme spotrebovali 20 litrov fasádnej farby, 10 litrov penetračného náteru a 10 litrov antigraffity náteru.

Práce sa začali prvotným oprášením a očisteným povrchu fasády v Bratislave. Následne sme postupovali k demontáži poškodeného obkladu, osekávaniu steny pod dlažbou, špárovaniu a sieťkovaniu. Na celú vytýčenú plochu sme naniesli na budovu v Bratislave špecializovaný penetračný náter. Tento náter  sme nechali dôkladne preschnúť a práce pokračovali na druhý deň. V tento deň sme pokračovali nanášaním fasádnej farby na nami pripravený podklad. Meranie, rezanie a lepenie novej dlažby prišlo na rad ako ďalšia činnosť. Po dokončení nového obkladu sme povrch objektu Bratislava ochránili pomocou antigraffiti náteru, ktorý sme nanášali v dvoch vrstvách. Antigraffit ochrana Bratislava je jedinou a najlepšou možnosťou ako rýchlo odstrániť grafity, ktoré sa objavili na povrchu Vašej fasády. V prípade, že sa odstraňujú v Bratislave graffiti z povrchu, ktorý ešte nebol ošetrený prostredníctvom antigraffiti ochrany, nie je možné zaručiť dokonalý výsledok a nepodarí sa v takomto prípade grafitu v Bratislave úplne zbaviť. Pokiaľ naša firma realizuje antigraffiti náter, poskytuje tak nášmu zákaznikovi v Bratislave kvalitnú ochranu, ktorej životnosť sa pohybuje v rozpätí 4 až 6 rokov.

Pred tým, než sme naniesli druhú vrstvu antigraffiti náteru, sme najskôr nalepili nad dlažbu lemovacie lišty. Zákazka končila záverečným čisteným dlažby po celom obvode domu a upratovaním stavebného odpadu. Zákazník zhodnotil nami realizovanú prácu veľmi kladne.

Pre viac informácii kliknite SEM.